Huỳnh Lâm Nhà Phân Phối Nông Sản - Phân Bón Cây Trồng Hàng Đầu Việt Nam

Tuyển dụng

Thông tin Tuyển Dụng 2023

Chúng tôi cần tìm: Chuyên Viên Marketing - Chuyên Viên Kinh Doanh trực tiếp (Thị trường Miền Trung)

Tuyển Dụng 2 Vị Trí Quản Lý Đơn Hàng

Công Ty Cổ Phần Phân Bón Huỳnh Lâm tuyển dụng đợt 1, cần 2 vị trí quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng, lương thưởng...

Hỗ trợ (24/7)

Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ phân bón
Hỗ trợ siêu thị
Hỗ trợ khách sỉ