CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HUỲNH LÂM

Huỳnh Lâm Nhà Phân Phối Nông Sản - Phân Bón Cây Trồng Hàng Đầu Việt Nam

Được thành lập từ năm 2014, với ngành nghề đầu tiền là nhập khẩu và phân phối phân bón khoáng hữu cơ từ Mỹ. Sau thời gian 6 năm khảo sát sự phù hợp của phân bón hữu cơ được sản xuất tại Mỹ trên toàn thổ nhưỡng Việt Nam, chúng tôi tự tin sẽ giúp nông nghiệp Việt Nam đột phá bằng việc ứng dụng tinh chất hữu cơ hữu hiệu - lần đầu tiên tại Việt Nam trong sản xuất nông sản.

 

            

Đối tác của huỳnh lâm

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
TIỂU CHUẨN VIETGAP
TIỂU CHUẨN VIETGAP
QUY TRÌNH DINH DƯỠNG CHUẨN HUỲNH LÂM
QUY TRÌNH DINH DƯỠNG CHUẨN HUỲNH LÂM
KHÔNG TỒN DƯ CHẤT BVTV, KIM LOẠI NẶNG
KHÔNG TỒN DƯ CHẤT BVTV, KIM LOẠI NẶNG
100% GREEN NATURE
100% GREEN NATURE
HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CAO
HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CAO
KHOÁNG HỮU CƠ MỸ
KHOÁNG HỮU CƠ MỸ
NÔNG DÂN TIN DÙNG
NÔNG DÂN TIN DÙNG
CHUYÊN DÙNG CHO SẦU RIÊNG
CHUYÊN DÙNG CHO SẦU RIÊNG
CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN
CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN
USDA ORGANIC
USDA ORGANIC
CHỨNG NHẬN NHẬP KHẨU
CHỨNG NHẬN NHẬP KHẨU

Hỗ trợ (24/7)

Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ phân bón
Hỗ trợ siêu thị
Hỗ trợ khách sỉ